Parapluus paraplus of paraplu's?

De correcte manier om het meervoud van paraplu te spellen is paraplu's. Dus geen paraplus of parapluus.

De extra apostrof wordt toegevoegd in de meervoudsvorm zodra er spraakverwarring kan ontstaan (zoals bij paraplus). Een dubbele uu wordt in dit geval niet gebruikt aangezien er in de meervoudsvorm slechts een s wordt toegevoegd aan de stam.

Paraplu, paraplui of parapluie?

Het woord parapluie is paraplu in het Frans. Paraplu is echter een directe afgeleide van het woord parapluie. Echter is het een onjuiste toepassing van het woord aangezien het woord in de Nederlandse spelling als paraplu is opgenomen. Paraplui is zowel in het Nederlands als in het Frans foutief. Af en toe wordt de term paraplui als dichterlijke vrijheid (foutief) gebruikt.